По-добър живот за белошипата ветрушка на югоизточните балкани LIFE19 NAT/BG/001017

Виж повече за проекта

Новини

Виж всички новини

Белошипата ветрушка

Белошипата ветрушка (Falco naumanni, Fleischer, 1818) е малък сокол, който е полезен помощник на човека в борбата с неприятелите в земеделските територии. Считан някога за една от най-многочислените хищни птици в Европа, днес, в резултат на интензификацията на земеделието, изоставянето на земеделските земи, загубата на места за гнездене и интензивното прилагане на пестициди, бъдещето му е несигурно.

Белошипата ветрушка е силно привързана към агро-екологичния ландшафт, като демонстрира силни предпочитания към екстензивно управляваните житни култури и пастищата предмет на екстензивна паша или други подобни практики.

Видът е основно насекомояден, опортюнист, способен да използва широка гама от плячка както на земята така и във въздуха.