Помогнете

default

Дарете за белошипата ветрушка!

1
Помогнете на екипът ни! Дарете и станете част от историческото завръщане на белошипата ветрушка у нас!

Ето и банковите ни данни!
Сдружение Зелени Балкани – Ст. Загора
сметка в
лева BG09BPBI81701606001456
SWIFT /ВIС/ - BPBIBGSF
"Юробанк България" АД клон Стара Загора
гр. Стара Загора, ул. Любен Каравелов 65 
Телефон: +359 42 220140
FAX: +359 42 220149