default

План за действие за опазване на белошипата ветрушка в България

ТУК на сайта на Министерството на околната снеда и водите може да се запознаете с Плана за действие за опазване на белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България - 2021 - 2030