default
Руско Петров
Руско Петров
Оперативен управител на СЦДЖ
ел. поща: rpetrov@greenbalkans.org
тел.: +359884877544
адрес: Стара Загора 6006 П.К. 27 Спасителен център за диви животни
1
Илейн Филипс
Асистент размножителна програма
ел. поща: ephillips@greenbalkans.org
моб.+359895028314
адрес: Стара Загора 6006 П.К. 27 Спасителен център за диви животни