Инфо дейности

default
Информационните дейности по проекта се извършват в две от звената на неговата дейност, както и на място в училища, детски градини и свързани с проекта събития по предварително уговорени заявки за участие и посещение.