Партньори

default

СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора”, България
Координиращ бенефициент

ПАРТНЬОРИ


Университет на Тесалия (Лаборатория за управление на екосистемите и биоразнообразието)Гръцко дружество за опазване на природата
Партньор