Партньори

default

СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора”, България
Координиращ бенефициент

ПАРТНЬОРИ


Университет на Тесалия (Лаборатория за управление на екосистемите и биоразнообразието)
Гръцко дружество за опазване на природата 

Други партньори

  Зоопарк Прага
   Зоопарк СофияЗоопарк Ходонин


      
   Зоопарк Пилзен
   Action for Wildlife

The International Centre for Birds of Prey