Помогнете

default
Стани осиновител
Стани осиновител
Ставайки Осиновител, Вие ще дадете своя личен принос като ни подпомогнете в грижите за птиците. Думата “осиновяване” при нас придобива нов смисъл. Като Осиновител няма да Ви се наложи да приберете ветрушка в дома си, нито ще трябва сами да я храните и отглеждате.
Повече
Дари чрез СМС
Дари чрез СМС

Със средствата, събрани от кампанията ще отглеждаме родителското ято ветрушки в Спасителния център за диви животни.
Ще изработим къщички за гнездене и ще ги транспортираме и монтираме на предварително избрани за това места в България.

Повече
1
Дарете за белошипата ветрушка!
Помогнете на екипа ни! Дарете и станете част от историческото завръщане на белошипата ветрушка у нас!

Ето и банковите ни данни!
Сдружение Зелени Балкани – Ст. Загора
сметка в
лева BG09BPBI81701606001456
SWIFT /ВIС/ - BPBIBGSF
"Юробанк България" АД клон Стара Загора
гр. Стара Загора, ул. Любен Каравелов 65 
Телефон: +359 42 220140
FAX: +359 42 220149

 
Повече