default

Стефка Димитрова

1
Ветеринар размножителна програма
ел. поща: sdimitrova@greenbalkans.org
тел.: +359885228486
адрес: Стара Загора 6006 П.К. 27 Спасителен център за диви животни