default

Христина Клисурова

Христина Клисурова
Връзки с обществеността
ел. поща: hhristova@greenbalkans.org
тел.: +359886570083
адрес: Стара Загора 6006 П.К. 27 Спасителен център за диви животни