Κέντρο Αποκατάστασης και Αναπαραγωγής Άγριας Ζωής

default
Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αναπαραγωγής Άγριας Ζωής είναι μια εξειδικευμένη μονάδα – κομμάτι της δραστηριότητας της Green Balkans – που ασχολείται με την περίθαλψη, την αποκατάσταση, την αναπαραγωγή και την απελευθέρωση σπάνιων και απειλούμενων άγριων ζώων πίσω στη φύση, καθώς επίσης και με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Εδώ και 25 χρόνια, το Κέντρο έχει κερδίσει την αναγνώριση ως πρωτοπόρο στις δραστηριότητες διάσωσης ζώων στη Βουλγαρία. Παίζει κομβικό ρόλο στα διάφορα προγράμματα που σχετίζονται με την επανεισαγωγή ειδών πανίδας που έχουν εξαφανιστεί από τη Βουλγαρία. Το Κέντρο διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητες του έργου «LIFE for Lesser Kestrel», ως χώρος αναπαραγωγής του είδους, με στόχο τα πουλιά που θα γεννηθούν να απελευθερωθούν στη φύση κατά τη διάρκεια του έργου.

Stara Zagora 6006
P. Box: 27
Tel: +35942/60 77 41

e-mail: wrbc@greenbalkans.org
Κέντρο επισκεπτών GPS - N42 24 18.51 E25 38 9.88
Εγκαταστάσεις περίθαλψης GPS - N42 24 24.28 E25 38 12.75