Новини

1200 белошипи ветрушки са опръстенени до момента, в рамките на дейностите на Зелени Балкани по възстановяване на вида у нас

Юли 07, 2022
...
Преди дни бе поставен 1200тният пръстен на белошипа ветрушка, от стартирането на дейностите ни по вида. С него, в рамките на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, бе маркирано излюпено в Спасителния център на Зелени Балкани пиле.

Наред с новоизлюпените в Центъра, през годините, пръстени са поставяни, също така, на диви млади и възрастни птици, които екипът ни през годините е успял да улави.

Освен с пръстени, някои от белошипите ветрушки се маркират и със сателитни и радио предаватели. Този иновативен метод е един от най-сигурните начини за проследяване живота и миграцията на белошипите ветрушки, и за сега за този вид, в България, се практикува само от екипа на Зелени Балкани.

А, защо опръстеняваме птиците?
Както обичаме да казваме – пръстенът – това е паспорта на птицата. На него са отбелязани поредица от цифри, а също и държавата или градът, където е ситуирана съответната институция, координираща опръстеняването.  Всеки един пръстен, след поставянето му, се описва в подробна база данни. Така, в която и точка на света, да бъде намерена, ще може лесно и бързо да се разбере – къде е опръстенена птицата, колко е живяла, както и приблизителния й миграционен път. На практика, това е един от най-старите, евтини и още действащи методи на маркиране, който орнитолозите използват.

Разбира се, екипът на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, финансиран от програма LIFE на ЕС, ще продължи и занапред да маркира птици от този вид. Така, ще имаме повече възможности да проследим успехът от нашата работа, а именно – завръщането на вида у нас.