Новини

1422 белошипи ветрушки са опръстенени по време на десет годишния труд на Зелени Балкани за завръщането на вида в България!

Юли 07, 2023
...
В началото на тази седмица опръстенихме последните белошипи ветрушки, излюпени през 2023 година!

Това се случи в амбулаторията на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, част от специално изградения демонстрационен модул към проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017.

Последната маркирана птица получи номер на пръстена 1422!

Защо го споменаваме ли? Ами, защото това е броят на всички маркирани до момента белошипи ветрушки от началото на работата на Зелени Балкани по възстановяване на вида в България. Опръстеняването става посредством два пръстена – затворен метален и цветен, чиято схема ние, от Зелени Балкани въведохме за пръв път у нас!

В рамките на десет годишната ни работа бяха маркирани птици излюпени в Испания, в Спасителния център на Зелени Балкани, в трите диви колонии на вида в България, сформирани след началото на работата ни по завръщането на вида, както и такива, дарени ни от редица европейски зоопаркове.

Началото на маркирането и освобождаването на белошипи ветрушки бе положено през далечната 2013 година с посрещането на първите млади птици, изпратени от нашите испански партньори от DEMA.

За всички тези 1422 маркирани птици ние, от Зелени Балкани и нашите партньори от различни чуждестранни организации сме положили специални грижи – маркиране и проследяване, подхранване, обезпаразитяване, наблюдение, подготовка на изкуствени гнезда за бъдещите им семейства, почистване на клетки за размножаване, организиране на транспорт до местата за освобождаване и много други манипулации .

А, всички те, всъщност са основоположниците за завръщането на вида у нас. Първите маркирани и освободени създадоха колонията в Левка, а останалите и до сега поддържат сравнително малобройната, на стабилна популация на вида у нас.