Новини

18 млади белошипи ветрушки бяха опръстенени в колонията на вида в село Левка

Юни 29, 2021
1
Вчера, 18 млади белошипи ветрушки, излюпени в колонията на вида в сакарското село Левка, бях опръстенени от теренния екип на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017.

Опръстеняването е начин на маркиране на птиците, който ни позволява индивидуалната им идентификация, по време на полевия мониторинг на експертите. Пръстенът е като паспорт на птицата -  записан в базата данни на проекта, той носи цялата информация за индивида – година на излюпване, родители, както и номера на конкретната гнездилка, където е излюпено пилето.

Благодарение на поставените пръстени, например, разбираме коя е първата пристигнала в колонията птица за годината, кои са птиците в отделните двойки, колко пъти през живота дадена птица е посещавала колонията.