Новини

33 млади белошипи ветрушки са на път да полетят в небето на Стара Загора

Юни 14, 2023
...
Екипът на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани, финансиран от програма LIFE на ЕС настани в адаптационната волиера към Демонстрационния модул в Спасителния център за диви животни 33 млади белошипи ветрушки.

5 от птиците са дарение от зоопарк София, а останалите 28 са поколение на двойките белошипки, обитаващи волиерите на Центъра.

По методологията, която екипът ни използва, малките се вземат от гнездовите платформи още в пухово оперение и след преглед от ветеринарните лекари към проекта, обезпаразитяване и маркиране, се пренасочват във временни волиери, така наречените „хакове“.

Тук птиците, обгрижвани от екипа на Зелени Балкани, престояват определен период от време, след което, посредством специално подготвен за случая механизъм, изходът навън ще бъде отворен и птиците ще излетят, когато се почувстват сигурни!

Това е първата от няколко групи млади белошипи ветрушки, които ще бъдат освободени тази година в рамките на проекта. Така че, за всички нас работата на терен тепърва започва!