Новини

Академия „Природа“ – една възможност за младите хора!

Юни 15, 2021
1
Проектът „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 предоставя интересна възможност, насочена към студентите!

За нея научиха повече студенти от Пловдивския университет, които посетиха Спасителния център за диви животни, в рамките на лятната си практика!


Академия „Природа“ е пет дневно обучение на студенти, включващо теория и практика, с фокус реинтродукцията на изчезнали видове в България, и акцент върху дейностите по проект „Въстановяване на белошипата ветрушка“LIFE 11 NAT/BG/360, „Завръщане на лешоядите в България“LIFE” LIF14 NAT/BG/649 и "Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017 както и редица посещения на места в България, свързани с тези дейности.

За участие може да кандидатства всеки студент, но екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017  ще подбере осем сред най-активните, участници в презентациите, които провеждаме и доброволческите инициативи, които организираме.

Но, това не е всичко! На четирима от най-активните участници в Академия „Природа“ екипът ни ща предложи специална стипендия, за разработването на дипломна работа или научна статия. Темата на разработката трябва да комуникира с дейностите на проекта, или друг сходен вид, с възможни акценти върху дейностите по реинтродукция, местообитанията, хранителната база, човешката дейност в районите на местообитанието на вида.

Много важно условие е разработките да са приключили, или в процес на приключване към края на проекта - 01/09/2025

За повече информация, можете да се обръщате към Градимир Градев – ръководител проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, на телефон +359885 609 289  или ел. поща: ggradev@greenbalkans.org

Академия Природа 1.8 MB (pdf) Свали