Новини

Академия „Природа“ отново в действие!

Апр. 13, 2022
1
През изминалата седмица екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 изпълняван от Зелени Балкани отново се радва на присъствието на млади хора в района на дейностите ни в Сакар!

В рамките на два дни, младежите, студенти, по зооинжинерство и екология от Аграрния университет – Пловдив, и ветеринарна медицина от Тракийския университет – Стара Загора, участваха в редица инициативи, част от дейността „Академия природа“ на проекта.

Пред студентите бяха демонстрирани различни методики за изработване и поставяне на изкуствени гнездилки за подпомагане генезденето на белошипите ветрушки. Също така, експертите на Зелени Балкани демонстрираха пред участниците и подхода за мониторинг на гнездящи птици чрез системата за видеонаблюдение изградена в района на колонията, като екипа успя да идентифицира над 10 сформирани двойки от редките соколчета.

Разисквано бе и мястото на селскостопанските животни в дейностите по възстановяване на изчезнали видове, с цел управление на техните местообитания и подпомагане на популациите им. Демонстрирани бяха и техниките за определяне на възрастта на дребни преживни животни и ветеринарно медицински прегледи в полеви условия при кози от автохтонната порода – Българска дългокосместа виторога коза. ,,Всичко това бе част от посещението на младите хора при нас и развитието на така популярната напоследък „Академия природа“ на проекта“ сподели д-р Руско Петров от Спасителния център!

А, за натрупването на нови знания на бъдещите специалисти се погрижиха преподаватели от Катедра "Животновъдни науки" на Аграрния университет, ветеринарните лекари на Спасителния център и, разбира се, не на последно място, екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.