Новини

Академия „Природа“ отново в действие!

Май 15, 2023
...
През отминалата седмица инициативата „Академия Природа“ на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, финансиран от програма LIFE и изпълняван от Зелени Балкани отново събра любопитни млади хора.

Този път акцентът на събитието бяха автохтонни породи кози, отглеждани в района на Сакар планина.

В рамките на ден, бъдещите специалисти, обучаващи се в катедра „Животновъдни науки“ от специалностите Зооинженерство с информационни технологии, Селекция и репродукция в животновъдството, както и Зооинжинерство на Аграрния университет бяха запознати от техните преподаватели доцент д-р Атанас Вучков и главен асистент д-р Мая Попова с критериите по подбор на разплодни животни в стада на автохтонни породи кози. От екипа на Зелени Балкани студентите научиха повече за връзката земеделие – природозащита чрез отглеждането на примитивни породи животни и използването им за управление на тревни местообитания – ловни територии на редица защитени видове, в тора число белошипи ветрушки и царски орли.

Разбира се, не бяха пропуснати и каракачанските коне в Сакар, особено подходящи за свободно пасищно отглеждане. Стадата от двете автохтонни породи - кози и коне в района спомага за увеличаването на техния ареал на разпространение и съхраняването на генофонда им в Сакар и различни места от страната.

Във втората част от посещението им в Сакар, младите хора и техните преподаватели посетиха Демонстрационния център към проект „Живот за белошипата ветрушка“ в село Левка, в ЗЗ Натура 2000 „Сакар“. Там се запознаха в детайли с процеса на завръщане на този изчезнал до преди няколко години от природата ни вид, информационните и обучителни подходи, които екипът на Зелени Балкани използва при образователните си дейности. В рамките на посещението си при нас, гостите ни разгледаха и изградения  наскоро  „Образователен двор“, представящ традиционни елементи от  животновъдството и земеделието в района,  които са пряко свързани с богатото биоразнообразие в Сакар, включително и присъствието на такива видове, като белошипите ветрушки.