Новини

Академия „Природа“ продължава обученията на студентите

Ноем. 24, 2021
1
В края на отминалата седмица бе проведено обучение на студенти, като част от инициативата Академия „Природа“ по проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017.

В рамките на обучението, студенти посетиха колекция от над 100 хищни птици, разположена в покрайнините на Бургас.

Там, бъдещите ветеринарни лекари от Тракийския университет, получиха знания по отглеждане на различни видове хищни птици в изкуствени условия. Под ръководството на ветеринарните лекари на Спасителния център за диви животни, участваха в профилактичен преглед на всички птици, съпътстван с дейности по обезпаразитяване и поддръжка на нокти и клюн, както и по хигиенизация и дезинфекция на помещенията в които се отглеждат животните.

Наред с това, младежите научиха как е уредено отглеждането на защитени видове в Закона за биологичното разнообразие на Република България, какви документи са необходими по конвенция CITES, регламентираща търговията със защитени видове, а така също и какви са изискванията за отглеждане на такъв вид животни в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.

Притежателят на колекцията, Пламен Паскалев, дългогодишен доброволец и приятел на Зелени Балкани, обмени с присъстващите, сред които и част от екипа на  Проект „Завръщане на ловния сокол в България“, финансиран от Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund и ЗАД „Армеец, опита си по размножаване в неволя на птиците, обитаващи пределите на съоръженията.  

Студентите, участвали в обучението са стажанти в Спасителния център на Зелени Балкани по инициативата "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд.