Новини

Академия природа, част от обучението на бъдещи зооинжинери от Аграрния университет

Окт. 31, 2022
1
Инициативата „Академия природа“, част от дейностите на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, финансиран от програма LIFE на ЕС и изпълняван от Зелени Балкани, за пореден път стана част от обучението на бъдещи специалисти.

Този път това бяха студенти първи курс, специалност зооинжинерство, обучаващи се в Аграрния университет в Пловдив.
В рамките на практиката си по зоология, ръководена от доц. д-р Билева от катедра Агроекология и опазване на околната среда, те посетиха Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Тук, младежите се запознаха с работата на Центъра, получиха ценни знания по оказване на първа помощ на бедстващи диви животни и научиха повече за инициативата „Академия природа“ или по-точно как тя би могла да им помогне при реализацията на тяхната бъдеща дипломна работа.
Представители на екипа на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, пък, им разказаха както за проектните дейности, така и за възможностите за дипломни разработки и научни публикации, които работата по проекта предлага.

С годините Спасителният център на Зелени Балкани все повече се утвърждава, като място за практическо обучение на студенти от различни специалности – биология, екология, ветеринарна медицина, животновъдство, зооинжинерство и други. Дейността му, не само като водещо звено в областта на лечението и рехабилитацията на бедстващи диви животни, но и по редица програми за завръщане на изчезнали видове, като белошипата ветрушка, например, го правят предпочитано място за провеждането на практически занятия на студенти от Аграрния университет, Тракийския университет, Пловдивския университет, Софийския университет, Лесотехническия университет и други.