Новини

Бъдещи ветеринарни и аграрни специалисти са част от инициативите на Академия природа!

Юли 10, 2023
...
В края на отминалата седмица студенти от Тракийския и Аграрния университети проведоха практика в сакарското село Левка!

Акцентът на практиката, част от инициативата „Академия природа“ на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани, финансиран от програма LIFE на ЕС бяха каракачанските коне.

Освен участието на студентите в прегледа, обезпаразитяването и събирането на проби за профилактика на заболявания, от екипа на проекта студентите научиха повече и за ролята на тези животни в управлението на местообитания, като ловни територии на белошипата ветрушка и царския орел в ЗЗ Сакар, част от Натура 2000.

Част от работата със селскостопански животни е комуникацията с местните животновъди. В този смисъл младежите имаха възможност да се запознаят с част от стопаните на стада в района на село Левка, Сакар и да обогатят знанията си по отношение на пасищното отглеждане на животни, и ползите и предизвикателствата които то носи.

В края на двата работни дни бъдещите ветеринарни и аграрни специалисти посетиха и Центъра за природозащитни дейности в Левка, който е част от работата на Зелени Балкани по проект „Живот за белошипата ветрушка“. Там те научиха повече за дейността ни по възстановяването на този изчезнал допреди десетилетие от страната ни вид и възможностите, които инициативата Академия природа предлага за включване в тях.