Новини

Бъдещи ветеринарни лекари, в помощ на белошипата ветрушка!

Апр. 19, 2021
1
Както многократно е ставало дума, при нас, в Спасителния център на Зелени Балкани, доброволците от Тракийския университет, студенти по ветеринарна медицина, получават знания различни сфери на професията!

Така, например, през изминалата седмица, 15 практиканта на клиниката ни, част от проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд, посетиха сакарското село Левка. Там, под вещото ръководство на своите ментори, бъдещите ветеринарни лекари имаха възможността не само да присъстват, но и активно да участват в профилактиката на три вида селскостопански животни – кози, овце и коне.

По време на манипулациите, младите хора упражниха, също, знанията си и по определяне възрастта на животните по зъбна формула, фиксация при манипулации, измерване и общ преглед, маркиране на животните.

Дейностите в Левка са част от работата ни по проект Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017, в който селскостопанските животни заемат своето не маловажно място, като поддържат пасищата и ливадите, места за хранене на соколчетата!

Работата по селскостопанските животни е част от проект Transhumance  Sakar, който се изпълнява от Зелени Балкани, Сдружение Природен Парк Сакар и местни фермери и е финансиран от Евронатур. В основата на проекта е ротационно редуване на зимни и летни пасища, с цел осигуряване на достатъчна храна и същевременно щадящо управление на тревните местообитания.  Тези територии са ключови ловни местообитания на редки и защитени видове като белошипа ветрушка, царски орел и други.