Новини

Бебета, бебета, бебета…

Юни 02, 2021
1
В колонията на белошипите ветрушки в Сакар, вече има излюпени малки!
Тази информация получихме преди дни от екипа на проект Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017 в свиленградското село Левка, където е и Центърът за природозащитни дейности към проекта.

Регулярните проверки на изкуствените гнездилки, поставени от Зелени Балкани, плюс постоянното видеонаблюдение, с което са снабдени част от тях, дадоха възможност на екипа на терен да придобие приблизителна представа как напредва размножителния процес при дребните соколчета.
„В момента имаме информация за около 10 – 15 излюпени малки, от общо, около 25 двойки“ съобщава ръководителят на проекта Градимир Градев и продължава „Но всеки ден ситуацията се променя, а броят новоизлюпени расте“

Припомняме, че първо в село Левка, част от SPA Сакар на екологичната мрежа Натура 2000, преди години, благодарение на усилията на Зелени Балкани и не без съдействието на местната общност, видът белошипата ветпушка се завърна в природата ни, след десетилетия отсъствие!