Новини

Белошипата ветрушка, на гости на ученици от Плевен и Ловеч!

Окт. 27, 2021
1
Екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани посети Плевен и Ловеч, където запозна ученици с малкото соколче и дейностите по неговото възстановяване у нас!

В Плевен посетихме ОУ "Валери Петров" и бяхме гости на класа на нашия приятел Боби, с който екипът ни се запозна на участието ни в Узана Поляна Фест тази година. Малкият Боби бе запленен от птиците и от съдбата на белошипата ветрушка с което силно впечатли всички ни. Ето защо, съвсем естествено, той бе пръв помощник на екипа ни по време на гостуването, като освен че помагаше при презентацията, сам освободи един керкенез – птица пръв братовчед на белошипата ветрушка.

Второто училище, което посетихме, бе Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Д. Димов“ в град Ловеч. Там, с бъдещите ветеринарни специалисти си говорихме за природозащита, опазване на околната среда, ветеринарната медицина за диви животни, ролята на ветеринарните лекари в програмите за завръщане на изчезнали видове в контекста на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017. Накрая, учениците и учителите, заедно освободиха керкенез. Екипът ни изказва благодарност към д-р Калин Кръстев за съдействието при организирането на силещата ни с младите ветеринари.