Новини

Белошипите ветрушки – нашите полезни съседи!

Юли 28, 2023
...
Не веднъж екипът ни споделя различни моменти от колонията на белошипите ветрушки, създадена от Зелени Балкани в сакарското село Левка, което е част от екологичната мрежа НАТУРА 2000!

Колегите от проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, финансиран от програма LIFE на ЕС, редовно разказват за завръщането на ветрушките от миграция, заемането на изкуствените гнездилки, снасянето на яйцата и отглеждането на малките, както и много други любопитни аспекти от екологията, и биологията на едни от най – редките соколчета, гнездящи в България.

В средата на знойното лято, когато жътвата е в разгара си и стопаните събират реколтата е подходящо време екипа на Зелени Балкани да разкаже за храната на белошипите ветрушки. Откъде идва славата на дребните соколчета, като полезни съседи и съюзници на земеделците в опазването на реколтата, каква е връзката между птиците и хората под чиито покриви те гнездят?!
Отговорите на всички тези въпроси ни дават самите белошипи ветрушки по време на жътвата и коситбата.

На малки ята те кръжат над жънещите комбайни в нивите и косачките в ливадите, където различни насекоми, гризачи и други твари от менюто на соколчетата остават без укритието на високата растителност и се превръщат в лесна плячка.

Освен ветрушките, от предложеното угощение се възползват и редица други хищни птици – орли мишелови, щъркели…. Съвсем скоро в пиршеството се включат и наскоро излетелите малки на белошипите ветрушки, които учат от родителите си как да ловуват около огромните машини! Множество скакалци, щурци, бръмбари, попови прасета, полевки, мишки и др., и др., биват улавяни от хищните птици, като по този начин количеството на неприятелите в земеделските площи, намалява значително, и стопаните могат да се надяват на по – голям урожай.
Съвсем нови проучвания на експертите от Зелени Балкани показват, че птиците от  колонията на соколчетата в Левка унищожават най – малко по около 800 килограма биомаса на година.

Теоретично, ако ветрушките от Левка се хранят само с полевки, то за един сезон те биха оползотворили около 20 000 индивида от тази плячка, или около 40 000 домашни мишки. В случай че храната им е съставена единствено от попови прасета соколчетата от колонията биха уловили над 225 000 индивида от този опасен неприятел по земеделските култури.

Разбира се тези изчисления са теоретични, и птиците не се хранят само с един от описаните видове, а най често използват комбинация от всички тях, като най – често улавят, най – обилната плячка в периода, която се определя от жизнения цикъл на тези организми. Но, тези цифри са достатъчно показателни и показват защо белошипите ветрушки са титулувани като полезни съседи на земеделците и техни съюзници в опазването на реколтата.