Новини

Белошипите ветрушки се завърнаха в Стара Загора!

Фев. 26, 2024
...
След Сакар, ето че белошипите ветрушки се завърнаха и край Стара Загора. Това съобщиха колегите ни от проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван от Зелени Балкани и финансиран от програма LIFE на ЕС.

Оказа се, че това е най-ранното завръщане в колонията в Стара Загора от както тя съществува! Тази година, първата долетяла от юг птица е мъжка. Още същия ден, нашият пътешественик започна да се храни и зае старото си гнездо!

На следващия ден, обаче, към него се присъедини и женска. И не само това, ами наблюдавахме и първата копулация за сезона.

Историята на женското соколче е мнооого интересна!
Установихме, например, че съвсем не е миналогодишната партньорка на мъжката птица.  През 2023 година тя се е завърнала твърде късно от миграция, в следствие на което не е сформирала  двойка, а е помагала на две самотни майки да отгледат поколенията си!

Но, ето че тази година птицата е научила урока си и рано, рано, долетя в родната колония. Толкова рано, че е първата женска завърнала се до момента.

А, междувременна в колонията белошипите ветрушки в сакарското село Левка, където бе регистрирано и първото завръщане на вида през 2024, птиците са вече четири – две женски и две мъжки!

Припомняме, че в България, от завръщането на вида през 2014 година, до момента имаме три известни  колонии на белошипи ветрушки, две от които – тази в Левка и тази в Стара Загора, създадени от Зелени Балкани.