Новини

Белошипите ветрушки – тези смели, малки, птички!

Окт. 10, 2023
...
Въпреки че са хищни птици, белошипите ветрушки са дребни и, на пръв поглед, крехки създания.

В природата те имат много врагове – като се започне от по-едрите хищни птици и се премине през кукумявките и белките, та се стигне чак до чавките, и враните….

Белошипките в Спасителния център на Зелени Балкани, обаче, излюпени и освободени в района му, в рамките на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, финансиран от програма LIFE на ЕС, определено смело защитават територията си от натрапниците.

Вижте на видеото по-долу как млада белошипа ветрушка „посреща“ банда любопитни свраки на любимото си за почивка място!