Новини

Белошипите ветрушки в Спасителния център на Зелени Балкани имат нов дом!

Яну. 18, 2022
...
Чисто нова волиера за отглеждане на белошипи ветрушки и манипулационна стая към нея, бяха изградени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Съоръжението е конструирано в рамките на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 с подкрепата на British – Bulgarian Society, и фондация BCause,  и ще приютява излюпени в Центъра или дарени за целите на проекта от други места птици. Експертите от Центъра и екипа Зелени Балкани, разработиха съвършено нов дизайн на клетката, който се прилага за първи път у нас при отглеждането на вида в изкуствени условия. Целта е осигуряване оптимални условия за живот на птиците в своеобразна колония, улеснена поддръжка и почистване на структурите, продължително функциониране и използване на клетката, както и безпроблемно наблюдение на птиците, без те да бъдат обезпокоявани.

А, малката манипулационна стая, изградена в непосредствена близост до волиерата и свързана с нея, посредством коридор, ще помогне за по-бързото и сигурно преглеждане, маркиране и обазпаразитяване на птиците при манипулациите с тях, извършвани от екипа на Центъра.