Новини

Белошипите ветрушки в Спасителния център на Зелени Балкани са готови за предстоящия размножителен сезон!

Фев. 11, 2022
1
Съвсем в разгара на зимата ние, от Спасителния център на Зелени Балкани вече мислим за предстоящите топли дни и размножителния сезон на птиците, обитаващи волиерите ни.

Тези дни бе ред на белошипите ни ветрушки. Те бяха подложени на щателен профилактичен преглед, обазпаразитяване и подрязване на клюнове и нокти, преди да започне сформирането на семейства и размножаването им.

Цял ден отне на екипа на проекта „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 и останалите служители в Центъра да се справят с 48те птици. И докато ветеринарните лекари и техните помощници се занимаваха с ветрушките, то гледачите и останалата част от екипа работиха по волиерите. Оправени бяха всички кацалки, сменен бе пясъка във всички гнездилки, почистени и обезпаразитени бяха повърхностите и пода.

И така, белошипите ветрушки в Центъра са готови за размножителния сезон. Надяваме се тази година да имаме много малки, които да освободим в природата, като част от дейностите ни по подпомагането на вида. Припомняме, че видът бе завърнат в небето на България, благодарение на усилията на екипа на Зелени Балкани!