Новини

Белошипите ветрушки в зоопарк София са готови да посрещнат зимата

Ноем. 21, 2022
...
Както вече писахме по-рано, екипът ветеринарни лекари на Спасителния център на Зелени Балкани проведе профилактичен преглед на животните от сектор хищни птици, обитаващи зоопарк София!

Наред с всички орли, лешояди, сови и соколи, профилактика бе направена и на трите двойки белошипи ветрушки, обитаващи зоопарка.

Припомняме, че те са дарени там от проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, който Зелени Балкани изпълнява с финансовото съдействие на програма LIFE на Европейския съюз.

Прегледът, проведен под ръководството на д-р Руско Петров, докторант в Тракийския университет, показа, че птиците са в задоволително клинично състояние, а профилактичното вътрешно и външно обезпаразитяване ще допринесе допълнително за укрепване силите на птиците преди настъпващата зима.

Както, може би, се досещате, причината да дарим тези птици на зоопарка е свързана с образуването на „резервни“ ята, чиито малки ще бъдат освобождаване в природата. Освен в зоопарк София, двойки ветрушки сме изпратили, също, в Прага.

Така, зоопарковете подпомагат програмата за завръщането на белошипите ветрушки у нас, а това начинание е много добър пример за това как НПО и зоопарк могат да работят в партньорство за опазване и подпомагане на биоразнообразието у нас.
Използваме възможността отново да благодарим на нашите доброволци, студентите по ветеринарна медицина от Тракийския университет за подкрепата, която получихме от тях по време на работата ни в зоопарка.