Новини

"Белошипите ветрушки - знаете ли, че?" – една нова кампания на Зелени Балкани

Март 14, 2024
...
През 2024 отбелязваме 10 години от завръщането на белошипата ветрушка у нас. Това дава повод на екипа на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС, да разкаже малко повече за вида и неговите особености, както и да ви сподели любопитни факти от живота на соколчетата.
 
И така, стартираме нова кампания „Белошипата ветрушка - знаете ли, че…?“ Всеки месец ще ви разказваме по нещо интересно, което е свързано с живота на дребните соколчета.

И…. започваме от март!
 
Март е месецът, в който белошипите ветрушки мигрират и се завръщат от своите зимни квартири.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…..
  • Белошипите ветрушки зимуват около 4000 километра далече от дома, а разстоянието, което прелитат, е далеч по-голямо, предвид факта, че те не летят в права линия;
  • Най-предпочитаните дестинации за зимната ваканция на соколчетата са държавите Нигерия, Нигер и Чад;
  • Зимуват на едни и същи места с други видове птици от България – египетски лешояд, царски орел и др.;
  • Понякога по време на миграцията само за около едно денонощие прелитат 1000 км без почивка и поддържат средна скорост от 50 км в час;  
  • Пътят на миграцията е осеян с много препятствия и перипетии – бури, глад, хищници, различни влияния от човешката дейност – необезопасена електропреносна мрежа, бракониерски отстрел, използване на химически препарати в земеделието;
  • Първите белошипи ветрушки се завръщат от миграцията всяка година по приблизително едно и също време – в самия край на февруари и първите дни на март!