Новини

Чехия дари на природата ни 16 белошипи ветрушки

Ноем. 28, 2023
...
Птиците са излюпени в зоопарковете Прага и Ходонин през отминалия размножителен сезон.
Те са дарение за природата на България и в рамките на дейностите по проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван от екипа на Зелени Балкани и финансиран от програма LIFE на ЕК.

След като птиците бяха транспортирани до Спасителния център за диви животни, ветеринарните ни лекари ги прегледаха и обезпаразитиха, а отговорникът по размножителната програма на проекта пое нататък грижата за птиците.

По план, напролет част от ветрушките ще бъдат освободени в рамките на дейностите ни за подпомагане на популацията на вида, а останалите ще влязат в размножителната програма в Центъра.

Даряването на белошипи ветрушки от Чехия се превърна в традиция, благодарение на която вече няколко поредни години птици излюпени там летят в небето на България.

Екипът ни изказва благодарност към екипите на зоопарковете и специално на Антон Вайдал от зоопарк Прага, за съпричастността и съдействието.