Новини

Да свиеш гнездо за царски орел – или как се създава нов дом за величествените птици?

Апр. 23, 2024
...
Често хората ни питат - ,,Как така вие, от Зелени Балкани, правите гнездата на птиците?! Откъде знаете къде да ги поставите?! Защо го правите, има ли ефект….?“ Разбира се отговорите на всички тези въпроси не могат да се дадат в едно изречение, но можем на кратко да разкажем за една от последните ни инициативи за изграждане и монтиране на изкуствени гнезда за царски орел в граничната планина Сакар, а повече за това как стават нещата реално - можете да видите във видеото по-долу.

В края на месец март, съвместен екип на Зелени Балкани, Фондация ,,Карталско гнездо“, ,,Тонидо 91“, ИБЕИ на БАН, ФДФФ и Сдружение ,,Природен парк Сакар“ монтира 3 изкуствени гнезда за царски орли. Местата за поставянето на гнездата са подбрани предварително, чрез внимателна оценка на местообитанията на вида, наличието на териториални двойки, както и след дискусии с колегите от БДЗП, които също работят за опазването на царския орел в България. Нашите партньори от ,,Карталско гнездо“ и ,,Тонидо 91“ са с изключително богат опит в изграждането и монтирането на изкуствени гнезда за едри грабливи птици, и по-специално черни лешояди. Това, разбира се, е от съществено значение за успешното изпълнение на дейността. Методиката, която използвахме, е заимствана от проектите на Зелени Балкани - „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 и „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE)),

Поставянето на гнездата за царския орел, е част от дейностите по проект BESTbelt, реализиран с финансовата подкрепа на Евройпейския Съюз, който се изпълнява от Зелени Балкани в партньорство с турската организация ,,Обратно към природата“ и германската фондация EuroNatur. Проектът е насочен към опазване, подпомагане и проучване на редки и защитени видове птици – белошипа ветрушка и царски орел в граничните райони на България и Турция. Ключови местообитания и за двата вида са концентрирани в граничните територии, попадащи в обхвата на бившата ,,Желязна завеса“, а днес обединени в международната  инициатива Европейски Зелен Пояс.

Инсталирането на изкуствени гнезда за царските орли, бе приложено за първи път в България от Зелени Балкани, преди повече от 20 години, а успешното размножаване на редките орли в подобно гнездо, поставено от природозащитната организация, е регистрирано за първи път преди повече от десет години. Това е един много успешен природозащитен подход за подпомагане не само на царския орел, но и на редица други видове хищни птици. За сравнение от малко над 40 гнездящи двойки царски орли у нас, около 15 от тях използват изкуствени гнезда поставени специално за тази цел от БДЗП и Зелени Балкани.