Новини

Деца от Левка, на гости на белошипите ветрушки

Фев. 28, 2023
1
Деца от училището в село Левка посетиха центъра за природозащитни дейности на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани, финансиран от програма LIFE на ЕС.

По време на посещението им при нас, децата от четвърта възрастова група на ОУ
"Христо Ботев", от сакарското село Левка, се запознаха в близост с дейностите на Зелени Балкани по завръщането на белошипата ветрушка у нас.

Разказахме им за работата си по размножаване, отглеждане и освобождаване на птиците, както и за дейностите си на терен по търсене на диви колонии на дребното соколче.

Най-интересна за младите природозащитници бе новината, че от цяла България, именно в тяхното село, Левка, видът бе завърнат за пръв път от десетилетия отсъствие в природата ни.
След презентацията в залата на Центъра, децата разгледаха и съоръженията и изкуствените гнездилки, по сградата отвън, поставени за домове на птиците.

Екипът ни винаги се радва на възможността да предаде знанията си на младите. Но, в това начинание водеща роля имат преподавателите. Благодарим на учителките на нашите млади посетители за желанието и инициативността с които работят за екологичното образование на своите ученици!