Новини

Посещение на ученици от ОУ „Христо Ботев“ в село Левка

Апр. 01, 2024
...
Учениците от първа и втора група ЦДО на ОУ „Христо Ботев“, с. Левка посетиха Модула за освобождаване и адаптация в с. Левка, където се запознаха с живота на птицата белошипата  ветрушка. Събитието е в рамките на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани.
 
По време на посещението си при нас малчуганите разгледаха устройство на гнездилките, макетите на ветрушките, които след това разпознаваха по пол. Екипът ни също така показа на малчуганите кратки филмчета за начина, по който птиците ловуват храната си и как по този начин помагат на земеделците в борбата с вредителите по земеделските култури, процеса на подхранване на соколчетата и как те отглеждат малките си.
 
След презентацията всички излязоха навън, за да наблюдават "ветреещите се" в хубавото слънчево време ветушки.
 
Любопитковците задаваха много въпроси, на които екипът ни отговаряше  с удоволствие.
 
На 1 април отбелязваме и Международния ден на птиците, а ден по-рано, на 31 март, Зелени Балкани представи "Оживялата изложба". Изложбата представя макети в реален размер и оцветяване на редки и защитени видове, които се срещат в обхвата на Зеления Пояс на територията на България, Гърция и Турция. Събитието превърна неделния ден в един истински празник.