Новини

Децата на село Левка бяха на гости на белошипите ветрушки

Ноем. 24, 2023
...
Децата от училището в село Левка посетиха центъра за природозащитни дейности на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017. Центърът е част от дейностите по проекта, ръководен от Зелени Балкани и финансиран от програма LIFE на ЕС.

По време на посещението им при нас, младите природозащитници от 1 ЦДО и 2 ЦДО на ОУ" Христо Ботев" се запознаха в близост с дейностите на Зелени Балкани по завръщането на белошипата ветрушка в природата на България.

Разказахме им за работата си по размножаване, отглеждане и освобождаване на птиците, както и за дейностите си на терен по търсене на диви колонии на дребното соколче. Най-интересна за младите природозащитници бе новината, че от цяла България, именно в тяхното село, Левка, видът бе завърнат за пръв път от десетилетия отсъствие в природата ни.

След презентацията в залата на Центъра, гостите ни разгледаха и съоръженията и изкуствените гнездилки, по сградата отвън, поставени за домове на птиците.

Екипът ни винаги се радва на възможността да предаде знанията си на младите. Но, в това начинание водеща роля имат преподавателите. Благодарим на учителките на нашите млади посетители за желанието и инициативността с които работят за екологичното образование на своите ученици!

Това посещение продължава традицията, създадена от екипа на Зелени Балкани и ръководството на училището за цялостна и дългогодишно съвместна работа в името на екологичното образование на бъдещото поколение. Ежегодно екипът ни посреща гости от училището в Левка или сам организира посещения в него, разказвайки не само за работата ни, но и за природозащитата, като цяло. Не пропускаме да поднесем подаръци на малките ни приятели и винаги си тръгваме от тях с дарове, много усмивки и вяра в бъдещето.