Новини

Дейности за опазването на белошипата ветрушка са представени от Зелени Балкани по време на 4-та конференция за Адриатическия миграционен път

Май 03, 2022
...
Конференцията е насочена към намаляване на заплахите за мигриращите птици по средиземноморието и е проведена от 25-ти до 29-ти април 2022 г., в хърватския град Задар.

Над 70 природозащитници от цяла Европа и Африка, участваха в събитието посветено на опазването на птиците по един от най големите миграционни пътища в Европа, както и на прилагането на природозащитни дейности в различни държави.

Международната инициатива е организирана от Хърватското дружество за защита на птиците и природата в партньорство с Фондация EuroNatur от Германия. Екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз, представи работата си за обезопасяване на стълбове от електропреносната мрежа, както и използването им като места за почивка и пред миграционни струпвани от белешипите ветрушки в България.

Наред със споделянето на своя опит с международните колеги, представителите на Зелени Балкани обмениха идеи за възможни партньорства за опазването на защитените видове и техните местообитания.