Новини

Дейностите на Зелени Балкани за опазване на белошипата ветрушка бяха представени на конференция организирана от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Окт. 04, 2023
***
Екип на Зелени Балкани взе участие в Научно-техническа конференция на Съвета на младите специалисти в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД организирана по повод 60-та годишнина от началото на производствената дейност на завода.

Съвместен екип на Зелени Балкани, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и служители на компанията, представиха пред участниците дейностите за опазване на белошипата ветрушка (Falco naumanni) и други редки видове на територията на производствената площадка на Дружеството. Научният форум се проведе на 29.09.2023 г., в гр. Бургас при засилен интерес от страна на участниците, официални гости, представители на чуждестранни компании и неправителствени организации сред които и БДЗП. Особено атрактивни се оказаха макетите на белошипи ветрушки, изработени в реален размер и оцветяване, които онагледиха доклада на Зелени Балкани.

Партньорството между Зелени Балкани  и нефтопреработвателната компания насочено към опазването и проучването на едни от най – редките птици в България – белошипите ветрушки  е от почти 10 години. Територията на производствената площадка на Дружеството и околностите на Бургас, са едва едно от трите известни места в Страната където те гнездят. В тази връзка са и съвместните усилия на природозащитниците, компанията и академичните среди. Природозащитните инициативи на Зелени Балкани са в рамките на рамките на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, осъществяван с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз. Сред по значимите от тях са поставяне на изкуствени гнездилки, ежегоден мониторинг на гнездовата колония, както и сателитно проследяване съвместно с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Разбира се, информационните и образователни дейности също са широко застъпени в партньорските инициативи. Съвсем наскоро природозащитниците предоставиха информационни материали и макети на редките птици за малчуганите посетили Дружеството на 01. 09.2023. по случай годишнината на компанията.

Екипа на Зелени Балкани изказва своята благодарност към организаторите на събитието за предоставената възможност да представи природозащитните дейности за едни от най – редките птици в България.