Новини

Дирекцията на Природен парк Странджа е домакин на две изложби на Зелени Балкани

Авг. 23, 2021
1
От 19 до 31 август в Информационно посетителски център "Приморска Странджа" на ДПП „Странджа” в град Ахтопол гости и жители на крайморския град ще могат да се насладят на две изложби на Зелени Балкани.

,,Оживялата изложба“ е посветена на Международната инициатива Европейски Зелен пояс. Изложбата представя макети в реален размер и оцветяване на редки и защитени видове птици, които се срещат в обхвата на Зеления Пояс на територията на България, Гърция и Турция. Макетите на белошипата ветрушка, царския орел, черния лешояд, червеногуша гъска и гривеста рибарка са в реален размер, и оцветяване, и са ръчно изработени авторски скулптури. За тяхното изработване са използвани само изкуствени материали, без да пострада нито един жив екземпляр. Информационно табло разказва любопитни особености за редките птици и техните местообитания. Ключово място в изложбата заема белошипата ветрушка, рядък вид птица който е възстановен в България от Зелени Балкани в рамките на Проект по Програма LIFE на ЕС.

Европейски Зелен Пояс - Установено е, че в граничните райони на редица държави попадащи от двете страни на т.нар. ,,Желязна завеса“ от недалечното минало, съществуват огромни територии със съхранена природа и биоразнообразие. Поради ограничения достъп до тези райони, строгия контрол, а не рядко и географската изолираност на граничните територии, те са опазили ключови местообитания, редки и защитени видове и неповторими пейзажи. Тези райони са обединени в инициативата Европейски Зелен Пояс. Той формира 12.500 км дълъг паневропейски екологичен коридор по протежение на бившата Желязна завеса от Баренцово море на север, до Адриатическо и Черно море в югоизточна Европа. На територията на Зеления пояс попада и голяма част от територията на нашите домакини – парк „Странджа“.

Втората част от експозицията е Интерактивната инсталация за проблема със замърсяването на Черно море с отпадъци се състои от информационен киоск и два макета на обикновен делфин и съдържа богата информация за Черно море и неговите обитатели, но също така и за глобалния проблем със замърсяването с отпадъци. Посетителите ще се запознаят с видовете делфини, които се срещат в Черно море, със звуците, които те издават, но и с тревожната информация за степента на замърсяване с отпадъци на влажните зони.

Още първия ден от откриването изложбата привлече десетки граждани, дошли да се запознаят отблизо с проблемите на Черно море и красивите макети на птици и делфини. Ако и вие искате да станете част от това природозащитно събитие, можете да посетите Центъра.