Новини

До нови срещи с белошипите ветрушки

Септ. 26, 2022
...
Настъпването на есента и края на лятото е особено вълнуващ период за екипа на Зелени Балкани и екипа на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз.

След горещите летни дни и неуморните грижи полагани от природозащитниците за опазването на колонията на белошипите ветрушки в сакарското село Левка, настъпва момента в който хората и птиците си казват – ,,До нови срещи“….

През цялото изнурително лято, хора и птици споделяха буквално един покрив, а членовете на организацията неспирно се трудиха, за да осигурят безопасни и комфортни условия за редките птици – подхранване с подходяща храна, обезопасяване на генздилките, редовен мониторинг, почистване и поддържане земеделски земи, ловни територии за ветрушките… И, това са само малка част от дейностите на екипа, насочени към благополучието на белошипите ветрушки. 

През последните дни, макар и в по – малка численост, соколчетата продължават да прелитат над колонията си и да навестяват доскорошните си домове – изкуствените гнездилки, специално монтирани по проекта, за да подпомогнат гнезденето на редките птици.

Сякаш, за да запечатат спомена за ,,родното“ гнездо, или пък, изпълнени с носталгия, грациозните соколчета все още не смеят да се отправят на своето епично пътешествие до местата за зимуване в Африка. Устремените сутрешни полети и шумните ята на ветрушките предизвикват не малко вълнение у членовете на Зелени Балкани, и те подобно на птиците, сякаш не искат да приемат раздялата….

Но това е неизбежно….! Дори и най – привързаните към дома птици, съвсем скоро ще се отправят на своята есенна миграция…., за да се върнат напролет отново тук – в сигурните и удобни места за гнездене подготвени от екипа на Зелени Балкани.