Новини

Добри резултати от размножителния сезон на белошипите ветрушки в Спасителния център на Зелени Балкани

Авг. 04, 2022
...
След натоварения размножителен сезон на белошипите ветрушки в Спасителния център на Зелени Балкани, дойде и равносметката.

А тя показва отлично свършена работа от екипа на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, финансиран от програма LIFE на ЕС.

Ето какво сподели с нас Йорданка Василева от Центъра, координатор размножаване по проекта: „През 2022ра в размножителната програма има 52 излюпени малки от 13 успешни двойки. За съжаление, 2 от новоизлюпените изчезнаха от гнездилките, още в ранна възраст. Останалите 50 успяхме да отгледаме„

Във волиерите и инкубаторите на Центъра, освен малките, които се излюпват при нас, приемаме и птици от различни места. Ето какво разказва Йорданка за тях:
„През този сезон Зоопарк София дари на проекта 9 малки. Те са поколение на предоставени им от нас преди време двойки. Отделно, поради различни причини, от колонията на вида в Левка приехме 8 малки, които отгледахме при нас.“
За втора поредна година екипът ни се радва на успешното завръщане на вида в Стара Загора. Ето какво сподели за резултатите там Йорданка: „Около размножителната клетка в Стара Загора, в дивата ни колония, тази година имаше 4 двойки с общо 17 малки. Освен че отглеждат своите поколения, те са и много успешни приемни родители. Тази година, например, подложих в дива гнездилка едно, излюпено в инкубатор предишната вечер. То бе прието много добре от двойката.“

„Друго интересно от свободните птици - около средата на юли, по времето, когато излитаха малките от нашите диви гнезда, се появи едногодишен мъжки, освободен от Центъра миналата година. По-късно се завъртяха за около 5-6 дни още два мъжки и една женска, - също освободени от нас миналата година. Може да е имало и други - записите от видеонаблюдението са много. Интересно, че появата им, съвпада с гнездовия период и отлитането оттук на нашите възрастни. Т.е има вероятност да са гнездили някъде наоколо...“, разказа още Йорданка.

И така, за този размножителен сезон имаме опръстенени, общо, 84 млади птици. Тук включваме и дивите малки. Дивите малки излетяха от гнездата си, част от останалите освободихме в колонията в село Левка, други – в адаптационната волиера на Спасителния център на Зелени Балкани, а много малка част оставихме за попълване на размножителното ято на двойките в Центъра.

Пожелаваме попътен вятър на пернатите мъници и късмет по дъъългия път на миграцията!