Новини

Документална поредица финансирана от National Geographic Society представя Инициативата Европейски Зелени Пояс и работата на Зелени Балкани

Фев. 21, 2024
===
Често казваме - ,,Природата на България е неповторима !“. Толкова често, че дори вече го приемаме за даденост и не се замисляме! Но и също толкова често получаваме потвърждение за красотата на нашата страна по различни поводи. Този път в това ни убеждава документалната поредица "Rewilding the Iron Curtain",  посветена на инициативата Европейския Зеления Пояс.

В своите серии, младия режисьор Alice Whitehouse, която работи заедно с оператора Ana Acomanoai, разказва за опазване на местообитания и редки видове по цялото протежение на бившата ,,Желязна завеса“ – от Балтийското крайбрежие, и Скандинавия до бреговете на Адриатическо и Черно море. Във фокуса попадат девствени територии, които са в основата на концепцията за Зеления пояс и трансграничното им опазване. Отделен епизод е посветен на България, и работата на Зелени Балкани по възстановяване на белошипата ветрушка в Сакар, като част от проект ,,Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 изпълняван по програма LIFE на ЕС.

А също така, в този емблематичен район на Зеления пояс, Зелени Балкани в партньорство с турската организация ,,Обратно към природата“, работят за опазването, и на царския орел в трансграничните територии на Сакар, и Странджа в двете съседни държави. Партньорството е част от мащабен международен проект – BESTbelt координиран от германската EuroNatur Foundation с финансовата подкрепа на Евройпейския Съюз, който обединява различни природозащитни проекти в редица страни от обхвата на Европейския Зелен Пояс.

Alice Whitehouse е режисьор и фотограф с интерес към темите за опазването на дивата природа и човешката история, със специален фокус върху това как създадените от човека граници влияят на движението на дивата природа и застрашават уязвимите видове. Тя получи финансиране от National Geographic Society през 2021 г. за изработването на уеб сериал, озаглавен „Rewilding the Iron Curtain“. Този проект се фокусира върху Европейския Зелен Пояс - екологичен коридор, следващ оригиналния маршрут на Желязната завеса. В период на подновено политическо напрежение и несигурност, тази поредица от пет части представя някои от природозащитниците и обучителите, работещи неуморно за защита на уязвими видове и местообитания по Зеления Пояс, както и предизвикателствата, пред които са изправени по пътя.
За повече информация :
Градимир Градев / Зелени Балкани
тел. 0887 210094, e-mail: ggradev@greenbalkans.org
и
Alice Whitehouse / filmmaker, photographer and National Geographic Explorer
 www.alicewhitehouse.com  
Instagram handle: @alicewhitehouse