Новини

Достойно представяне на Александра Попова, доброволец на Зелени Балкани, по време на Научна конференция за студенти и млади учени „Екологията – начин на мислене” 15

Юни 02, 2023
...
Почетната награда "Благовест Темелков" от Научна конференция за студенти и млади учени „Екологията – начин на мислене” 15, бе присъдена на Александра Попова дългогодишен доброволец на Зелени Балкани.

Научното жури на конференцията присъди престижната награда на Александра, за представянето на доклад на тема „Може ли да се използва снимков материал за изследване храната на белошипата ветрушка (Falco naumanni)?”, разработен съвместно с колегата Стиляна Янева, докторант в Катедра „Агроекология и опазване на околната среда“ на Аграрен университет – Пловдив.

Припомняме че една от дейностите на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на Програма LIFE на Европейския Съюз, е ,,Академия Природа“, насочена именно към работа със студенти и млади изследователи заинтересовани от природозащитната идея.

Петнадесетото издание на конференцията - "Екологията - начин на мислене" 15 се проведе на 13.05.2023 г., като това е юбилейното издание на конференцията по случай 20 години от първото издание, състояло се през 2003 г. се организира от катедра „Екология и ООС” към Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и Екологичен студентски екип за творческо развитие и академични постижения „ЕСЕТРА“, с помощта и подкрепата на поделение “Научна и проектна дейност” към ПУ „Паисий Хилендарски” и Студентски съвет на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Целта на конференцията е да предостави възможност на студенти, докторанти и млади учени да представят своите научни и научно-популярни разработки, като акцентът традиционно е върху различните области на екологията, но включва също доклади от всички области на биологията и методиката на обучението по биология. Зелени Балкани е един от традиционните партньори за провеждането на конференцията.
Източник на снимки: https://www.facebook.com/ENMPU