Новини

ЕКСПЕРТНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА БЕЛОШИПАТА ВЕТРУШКА НА БАЛКАНИТЕ

Юли 11, 2022
***
От името на Сдружение Зелени Балкани и екипът на проектаЖивот за белошипата ветрушка“LIFE19 NAT/BG/001017, имаме удоволствието да Ви, поканим на Експертна работна среща за белошипата ветрушка на Балканите. Този семинар е отворен за изследователи и учени, които работят в областта на образованието за опазване на белошипата ветрушка, изграждането на капацитет, обмена на знания и умения и др. Темата ще бъде опазването на белошипата ветрушка на Балканите и в съседните страни.
Тя ще бъде от значение за служители от различни природозащитни организации, научни институти, законоустановени агенции, НПО, независими експерти в частност:
- Природозащитници, работещи по проблемите на белошипата ветрушка;
- Орнитолози, изучаващи белошипите ветрушки;
- Полеви ръководители, работещи по възстановяването на местообитанията на белошипата ветрушка;
- Ветеринарно-медицински грижи за белошипите ветрушки
- Размножаване на белошипи ветрушки на закрито
- Персонал, работещ в сферата на връзките с обществеността - например, повишаване на осведомеността за опазването на белошипата ветрушка.

Моля, да запазите датите:
ЕКСПЕРТНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА БЕЛОШИПАТА ВЕТРУШКА НА БАЛКАНИТЕ
18-21 септември 2022
Свиленград, България
 
Този семинар ни дава възможност да се свържем лично, да обменим опит, да разширим контактите си и да обсъдим нови начини за подсилване на колониите на белошипите ветрушки на Балканите.
За да се предобием представа за броя на участниците, които проявяват интерес, моля, попълнете формуляра за предварителна регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMu9L0M_b7t2z1J9Lb-quA9hbhat8XLE-alF9R945GH3P9JA/viewform?usp=sf_link   
 
По-подробна информация за семинара, мястото на провеждане и програмата на семинара ще бъде предоставена скоро.

Допълнителна информация за проекта можете да намерите тук: https://lesserkestrellife.greenbalkans.org/en/

Повече информация за града можете да намерите тук:
https://www.google.com/maps/place/6500+%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/@41.7666429,26.1837579,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14b2cfb7019ccded:0x98d7d2b55c359929!8m2!3d41.7654876!4d26.2019433
https://en.wikipedia.org/wiki/Svilengrad  

Моля, да препратите това съобщение към ваши колеги, които биха проявили интерес да участват.

Ако имате въпроси, може да се свържете с екипа на следния e-mail:  workshops@greenbalkans.org.