Новини

Екип на Зелени Балкани посети Регионалната дирекция на министерството на земеделието и горите, Истанбул, Турция

Юли 20, 2022
...
Екип на Спасителния център на Зелени Балкани и представители на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 посетиха Регионалната дирекция на министерството на земеделието и горите, Истанбул, Турция, отговорна и за управлението на националните паркове в района.

По време на посещението при колегите бяха дискутирани различни природозащитни теми, както и бяха начертани някои бъдещи планове за сътрудничество.
Представихме, също, работата на организацията ни, като цяло, като акценти бяха дейностите на Спасителния център за диви животни и проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.

В програмата на гостуването ни бе включено и посещение на терен, където екипът ни се запозна, от части, с богатото природно наследство и биологично разнообразие на региона. Наблюдавахме и редица защитени видове.

Посещението ни бе в отговор на гостуване на нашите турски колеги в Спасителния център на Зелени Балкани в началото на април тази година.

Благодарим за топлото посрещане и оставаме в очакване за бъдещи, съвместни дейности.