Новини

Екип на Зелени Балкани представи дейностите си на Международното земеделско изложение „АГРА“ в Пловдив

Фев. 23, 2024
...
На 20-ти и 21-ви февруари бяхме гости на Международното земеделско изложение АГРА, което се провежда в град Пловдив от 20-ти до 24-ти февруари.

Изложението, организирано от Министерството на земеделието и храните, акцентира върху различни сектори на земеделието – иновации, наука, услуги, техника, технологии, и продукти.

Участието ни се състоя благодарение на партньорството ни с Тракийски университет – Стара Загора.


В двата дни представихме работата на Спасителния център за диви животни и дейностите ни по два от проектите, по които работим .

В първия ден от участието ни представихме проекта „Живот за сокола“ LIFE20 NAT/BG/001162, в който Зелени Балкани е партньор и е насочен към подпомагане крехката популация на ловния сокол у нас.
Запознахме многобройните посетители с вида, проблемите за оцеляването му в природата и актуалните резултати, които сме постигнали до сега.

През втория ден от участието ни представихме проект  "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 изпълняван от Зелени Балкани и, отново, финансиран от програма LIFE на ЕС.
Посетителите, голяма част от които земеделци, имаха възможността да опознаят вида и да научат колко полезно е малкото соколче за човека. Останахме особено развълнувани от това, че повечето от посетителите познаваха вече вида, а голяма част от тях изказаха своите поздравления за успешната ни работа и завръщането му в природата на България.  

Посещението на Агра 2024 беше много полезно за екипа ни. Срещнахме нови съмишленици, с които обменихме идеи и решения на актуални проблеми свързани с природозащитата и завръщането на редките видове птици по нашите ширини.

Наши верни помощници в срещите с посетителите на изложението АГРА бяха неуморните доброволци студенти от Тракийски университет - Стара Загора, както и мишеловът Хари, който е една от стационарните птици на Спасителния център.