Новини

Екипът на Спасителния център на Зелени Балкани представи дейността си в първото издание на Фестивала на знанието, организиран от Тракийския университет.

Май 21, 2021
1
На 19 май в Тракийския университет, Стара Загора се проведе първото издание на Фестивала на знанието.

В качеството си на партньор на учебното заведение, екипът на Спасителния център на Зелени Балкани бе част от това събитие, в рамките на което представихме дейността си.


Наши приятели в приятното преживяване бяха улуличката Блага и керкенезчето Владко.

А, за пръв път в събитие от такъв мащаб присъства и ловния сокол Ромео, който до скоро бе част от размножителните двойки на вида в Спасителния център, част от проект „Завръщане на ловния сокол в България“. Сега, отдаден на заслужена почивка, той разказа на многобройните бъдещи и настоящи студенти и другите посетители на щанда на Зелени Балкани за работата ни по завръщането на изчезналите видове у нас, като например проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017.

 
... 134.75 KB (jpg) Свали
... 133.23 KB (jpg) Свали
... 137.24 KB (jpg) Свали
... 143.44 KB (jpg) Свали
... 122.31 KB (jpg) Свали