Новини

Екипът на Зелени Балкани бе част от юбилейни събития на два факултета от водещи университети у нас!

Ноем. 17, 2023
...
Екипът на Зелени Балкани и в частност проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 бе гост на научни конференции, свързани с юбилеите на два факултета на водещи университети в България.
Първото от събитията бе Международна научна конференция „Климентови дни – 2023“ и то бе част от отбелязването на шестдесетата годишнина от основаването на Билогическия факултет на Софийския университет.

Второто събитие се състоя в Пловдив. Домакин бе Факултета по растителна защита и агроекология на Аграрен Университет, а поводът - четиридесет годишнината от създаването му.

И на двете конференции екипът ни бе не само гост, но и презентатор. Представихме научни доклади, разработени съвместно с представители на академичния състав и студенти от двата университета. Разработките ни бяха посветени на консервационно значими видове птици, сред които белошипа ветуршка, бял щъркел, както и черен лешояд, в рамките на Проект LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869.

Още от самото основаване на Зелени Балкани ние партнираме успешно и с двете научни институции. Фокусът на нашето дългогодишно партньорство е опазване и проучване на биоразнообразието, развиване на научна дейност и работа със студенти. Ето защо сме изключително щастливи, че бяхме сред гостите и станахме част от празникът на нашите партньори.

Пожелаваме успех в по-нататъшната работа и развитие на нашите домакини и благодарим за чудесната организация, както и за поканата да бъдем част от техния празник.