Новини

Екипът на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 за Натура 2000

Май 22, 2023
1
За богатството Натура 2000 и как работата на всеки един от екипа на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 е свързана с екологичната мрежа. Какво за нас е Натура 2000 и защо тя е важна за животните, растенията и хората, и как отбелязваме този ден, вижте в клипа!