Новини

Експерти и доброволци на Зелени Балкани проведоха профилактичен преглед на хищните птици в зоопарк София!

Март 01, 2024
...
Преди броени дни, екип ветеринарни специалисти от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, воден от д-р Руско Петров, проведе профилактичен преглед на хищните птици от зоопарк София.

Профилактиката бе и част от обучението на бъдещи ветеринарни лекари от Тракийския и Лесотехническия университет, като при организиране на събитието участие взе и Симулационния център към Тракийския университет.

Под вещите ръце на ветеринарите на Зелени Балкани и техните  помощници преминаха черните, белоглавите и египатските лешояди обитаващи зоопарка. След тях се наредиха белошипите ветрушки, дарение от Зелени Балкани, в рамките на дейностите ни по завръщане и последващо подпомагане на вида у нас и проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, финансиран от програма LIFE на ЕС. После дойде ред на дневните и нощните грабливи птици – сови, мишелови, бухали, соколи….

За радост на ръководството на зоопарка и лично на Владо Петров, отговорник сектор птици, всички прегледани от екипа ни пернати бяха в задоволително състояние. Така че, освен задължителното претегляне, обезпаразитяване и външен оглед, се наложи само лека корекция на клюновете и ноктите на част от птиците.

Профилактичните прегледи в зоопарк София с помощта на експертите от Зелени Балкани се превърнаха в традиция. Вече няколко години подред те са част от партньорските ни взаимоотношения, наред с дейностите по подпомагане на видове в природата и съвместните ни образователни инициативи.