Новини

Експерти на проект „Живот за белошипата ветрушка“ участваха в Международна научна конференция, организирана от Факултета по агрономство на Аграрния университет, Пловдив

Юни 06, 2024
...
Трима експерти на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани, финансиран от програма LIFE на ЕС участваха в Международната научна конференция „Предприемачеството и аграрния сектор: управление на генетичните ресурси, насоки за развъдната дейност и устойчиво развитие на земеделието“, организирана от Факултет по агрономство на Аграрен университет – Пловдив.

По време на конференцията, д-р Градимир Градев, ръководител на проекта, изнесе презентация на тема „Преглед на някои добри практики за природосъобразно земеделие и животновъдство в България“,  като там бяха представени както партньорството с фермери по проекта, така и  работата и добрите практики, които екипът ни реализира в рамките му.

Стелияна Янева и д-р Руско Петров от Спасителния център за диви животни участваха в постер сесията на конференцията с темите: “Нов тип конструкция на изкуствени гнездилки за белошипа ветрушка използвани за пръв път в България” и „Примитивни пашуващи животни  в планините Сакар и Странджа на територията на българската част от европейския зелен пояс“.

На конференцията присъстваха и студенти по ветеринарна медицина от Тракийския университет, доброволци в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани!
Благодарим на организаторите за поканата и възможността да станем част от това събитие с международно участие! За нас беше чест!